Customer Journey

Onze verhalen


Dank zij jullie steun en de inzet van onze leden hebben we het verschil kunnen maken

Meander : Ontmoetingen meer dan ooit cruciaal

Het creëren van 24 extra plaatsen tijdens deze periode om mensen op te vangen, naast onze vaste binnenruimte maakt een enorm verschil.

Steeds meer mensen geraken door deze coronacrisis geïsoleerd.

In samenwerking met Meander, Stad Leuven en Lions Club Leuven werden twee nieuwe tenten met plankenvloer en verwarming geinstalleerd

Het Huis Leuven : warmte voor de kinderen

Het stijgend aantal bezoekmomenten toont (helaas) duidelijk aan dat Het Huis aan een reële en prangende behoefte beantwoordt. De nood aan bijkomende ruimte liet zich dus snel gevoelen en toen eind 2017 een aanpalende opslagruimte vrijkwam, kwam de vraag of onze club hierbij zou willen helpen, “onder welke vorm dan ook”. De meest voor de hand liggende steun bestond in het financieren van het benodigd materiaal: van verf, over verlichting en gordijnen tot meubilair. Maar na een “werfbezoek” zagen we in dit project een mooie kans om onze Lions leuze “We Serve” ook op een wat meer geëngageerde wijze toe te passen.

Waarom zouden we niet trachten om daarnaast ook zelf de handen uit de mouwen te steken en het schuur-, plamuur- en schilderwerk zelf uit te voeren?


MPC Terbank : Mondmaskers voor iedereen

Lions Club Leuven schonk 135 gespecialiseerde FFP2

mondmaskers en 50 chirugische mondmaskers aan MPC Terbank. 

Getuigenis : De nood is hoog en ze kwamen echt net optijd ! Deze maskers gaan nu letterlijk in de kluis en zullen in overleg met 15 andere instellingen in het Leuvense worden beheerd. Het doet echt deugd om de zorgverleners concreet te mogen helpen

Oostrem : voor ons zijn ze een prioriteit

Ze worden door de overheid niet als prioritair beschouwd dat terwijl de bewoners nergens anders naar toe kunnen. De FFP2 maskers moeten ervoor zorgen dat de begeleiders de bewoners niet besmetten

Sorrybox : Maak het terug goed

De nieuwe online tool ‘Sorrybox 2.0’ helpt kinderen en jongeren om het terug goed te maken. Bijvoorbeeld met een gepersonaliseerde Sorrybrief, strip of interactief filmpje. Ook leerkrachten, begeleiders en ouders vinden er methodieken om meer herstelgericht te werken in plaats van de traditionele beloning en straf. De Sorrybox 2.0. zet je in in de hulpverlening, op school en in het gezin.

Meander : iedereen heeft recht op fierheid

Het is een misverstand te denken dat daklozen niet graag netjes en proper zijn. Ik ben vrijwilliger in de daklozenopvang in Leuven, en zie hoe graag (en hoe vaak :-)) ze douchen. Daarom gaat dit jaar mijn steun naar jullie werking. En mijn bewondering gaat naar allen bij het CAW die zich inzetten voor dak- en thuisloze mensen. “