Sorrybox

Maak het terug goed met de Sorrybox

 

‘Ik ben Tine, opvoedster op MPC Terbank. Na een ernstig conflict met een jongere is het niet altijd eenvoudig om de draad terug op te nemen. De Sorrybox helpt me daarbij. Met onze ondersteuning schrijft de jongere nu een sorrybrief.’

 

‘Wij zijn Evy & Stephanie, twee leerkrachten van anderstalige nieuwkomers. Na een zoveelste geval van agressie op school kwamen we bij de Sorrybox terecht.  De Sorrybox is een eenvoudig, weinig talig middel om ook met onze jongeren over zulke zaken in communicatie te gaan”

 

De nieuwe online tool ‘Sorrybox 2.0’ helpt kinderen en jongeren om het terug goed te maken. Bijvoorbeeld met een gepersonaliseerde Sorrybrief, strip of interactief filmpje. Ook leerkrachten, begeleiders en ouders vinden er methodieken om meer herstelgericht te werken in plaats van de traditionele beloning en straf. De Sorrybox 2.0. zet je in in de hulpverlening, op school en in het gezin.

Dit initiatief van MPC Terbank (Heverlee) en Link in de Kabel (Leuven) kwam er met de steun van Lions Club Leuven, ICOBA (Iedereen competent in het beheersen van agressie) en SAM, steunpunt voor Mens en Samenleving.

 

www.sorrybox.be helpt kinderen en jongeren om iets goed te maken. Het inspireert begeleiders, leerkrachten en ouders om herstelgericht te werken.

Herstelgericht werken verbetert de relaties en het leefklimaat. Daardoor werkt het vaak beter dan straffen. Deze visie krijgt meer en meer ingang in de opvoedingssector.

De tools zijn ook toegankelijk voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking of een taalachterstand. interactieve filmpjes op het videokanaal leren ze omgaan met conflicten.

De Sorrybox verzamelt ook allerlei methodieken waarmee begeleiders, leerkrachten en ouders aan de slag gaan om herstelgericht te werken. Er zijn methodieken om samen met de jongeren stil te staan bij hun gedrag.  En om herstelvaardigheden te ontwikkelen in concrete opvoedingssituaties of op niveau van de organisatie.

In 2014 kwam de eerste versie van de Sorrybox online louter door de financiële ondersteuning van Lions Club Leuven. Het Departement Welzijn Volksgezondheid en Gezin pikte ondertussen dit project op in het kader van een projectoproep rond ‘Incentives onlinehulp voor welzijn en gezondheid’.

In 2018 werd de Sorrybox reeds gebruikt door meer dan 10000 jongeren, begeleiders en leerkrachten over heel Vlaanderen. Het werd ook opgenomen binnen het vormingsprogramma van Tenz (de opvolger van Leefsleutels).

In 2019 wordt de Sorrybox uitgebreid met een ‘rustbox’ om zo ook preventief te werken rond stress en agressie bij kinderen.

 

Meer info en contact:

Eric Beke

orthopedagoog MPC Terbank en initiatiefnemer van de Sorrybox.

eric.beke@sorry-academie.be