Project Het Huis

Beschrijving van het project uitbreiding Het Huis


Al meer dan 50 jaar steunt en begeleidt Lions Club Leuven een aantal instellingen en initiatieven in het Leuvense die, stuk voor stuk en vaak in alle discretie, dagelijks wonderen verrichten. Onze aandacht gaat daarbij vooral naar jongeren met fysieke, mentale, sociale of economische noden.


In 2015 kwamen we voor het eerst in contact met Het Huis in Leuven. Na een presentatie door mevrouw Martine Bellinck tijdens een clubvergadering waren we meteen overtuigd van het belang en de zin van “haar” project en we gingen dan ook heel graag in op de vraag om onthaalmateriaal te schenken.


Het stijgend aantal bezoekmomenten toont (helaas) duidelijk aan dat Het Huis aan een reële en prangende behoefte beantwoordt. De nood aan bijkomende ruimte liet zich dus snel gevoelen en toen eind 2017 een aanpalende opslagruimte vrijkwam, kwam de vraag of onze club hierbij zou willen helpen, “onder welke vorm dan ook”. De meest voor de hand liggende steun bestond in het financieren van het benodigd materiaal: van verf, over verlichting en gordijnen tot meubilair. Maar na een “werfbezoek” zagen we in dit project een mooie kans om onze Lions leuze “We Serve” ook op een wat meer geëngageerde wijze toe te passen.

Waarom zouden we niet trachten om daarnaast ook zelf de handen uit de mouwen te steken en het schuur-, plamuur- en schilderwerk zelf uit te voeren?


Geld schenken is vooral een kwestie van hoegrootheid van een

bankrekening. Tijd schenken is daarentegen een bewijs van

betrokkenheid en waardering. Ons Lions klussersactiviteit was

meteen een schot in de roos! Meer dan voldoende leden

antwoordden paraat om, met opgewekt humeur, tijdens een paar

weekends hun bureaustoel voor een schildersladder in te ruilen.

Na zoveel jaren, konden we elkaar nu ook eens anders leren

kennen en waarderen. Wie nu het dankbaarst moet zijn, is nog

de vraag, want dankzij Het Huis voelt Lions Leuven zich echt een “service”-club!


Wij danken ook onze sponsors : Heytens Leuven en Peter Peeters Decoratiewerken voor de ondersteuning.